Dilluns - Divendres 8:00 a 13:00 h - 15:00 a 19:00 h | Dissabtes 8:00 a 13:00 h
Truca’ns o envia’ns un WhatsApp

Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini vallsmadella.com pertanyen a Boadella Vallsmadella, SL (d’ara endavant Boadella Vallsmadella), amb domicili al c/Pireta nº13 Pol. Ind Logis Empordà, 17469 El Far d\’Empordà, correu electrònic administracio@vallsmadella.com i NIF B17932773.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Boadella Vallsmadella o de terceres persones amb qui Boadella Vallsmadella ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. Boadella Vallsmadella difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. Boadella Vallsmadella adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Boadella Vallsmadella.

 

Responsabilitat sobre els continguts

BOADELLA VALLSMADELLAL’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Boadella Vallsmadella no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a ribasalvarez.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Boadella Vallsmadella no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

Boadella Vallsmadella declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. Boadella Vallsmadella no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Boadella Vallsmadella.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix el Reglament General sobre la Protección de Datos Europeo 2016/679, Boadella Vallsmadella informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per Boadella Vallsmadella, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Boadella Vallsmadella, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. <\br> Així mateix, Boadella Vallsmadella informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: c/Pireta nº13 Pol. Ind Logis Empordà, 17469 El Far d’Empordà.

 

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Boadella Vallsmadella, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que Boadella Vallsmadella té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Autorització per enllaçar amb vallsmadella.com

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

🛻 Necessites ajuda?